Dietistenpraktijk De Bloei Heerhugowaard Nieuwe Niedorp Noord-Scharwoude
voor het gezinzwangerschapvoor jongerenAfspraak maken

Privacyverklaring De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin

De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw
persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Als u gebruik maakt van diensten van De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin dan
hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken
van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

Waarom is dat nodig?
De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin heeft uw persoonsgegevens nodig voor het
uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en
om deze vervolgens aan u te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige
persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking
tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële
doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na
beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige
Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin zal uw gegevens indien noodzakelijk en met
uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan
rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). De Bloei
Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor
veilige gegevensoverdracht.
De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan
een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft
De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin een overeenkomst om te zorgen voor een
standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De Bloei
Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw
persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten)
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@debloei.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd
noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.
Beveiliging
De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u
desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist
bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact
op met ons via het algemene telefoonnummer 06 37 33 70 62 of via info@debloei.nl.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door De Bloei
Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker
via het algemene telefoonnummer 06 37 33 70 62 of via info@debloei.nl.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
raadplegen.

copyright 2018 debloei.nl • privacydisclaimeralgemene voorwaardenDe Bloei