"Hoe laat ik mijn kind groente en fruit eten?"
"Welke voeding heb ik nodig bij zwangerschapsdiabetes"
"Mijn zoon heeft last van zijn stoelgang"
"Heb ik een eetprobleem?"
Previous
Next

Privacybeleid

Privacyverklaring De Bloei

De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Als u gebruik maakt van diensten van De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). De Bloei
Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin een overeenkomst om te zorgen voor een
standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@debloei.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd
noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u
desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het algemene telefoonnummer 06 37 33 70 62 of via info@debloei.nl.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer 06 37 33 70 62 of via info@debloei.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.