"Hoe laat ik mijn kind groente en fruit eten?"
"Welke voeding heb ik nodig bij zwangerschapsdiabetes"
"Mijn zoon heeft last van zijn stoelgang"
"Heb ik een eetprobleem?"
Previous
Next

Toestemmingsverklaring De Bloei

 • Ik geef toestemming voor het registreren van mijn gegevens, dit houdt in: de persoonsgegevens en de besproken informatie tijdens een consult. De gegevens worden geregistreerd voor het kunnen bieden van een optimale dieetbehandeling. Deze gegevens zullen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard worden. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik heb ten alle tijden recht op inzage, correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier.
 • Wanneer er een wijziging plaatsvindt in mijn (persoons)gegevens stel ik De Bloei hiervan op de hoogte. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via de mail info@debloei.nl en/of via telefoonnummer 06 37 33 70 62.
 • Wanneer mijn verzekering de kosten van de behandeling(en) niet (meer) dekt, worden de kosten op mij verhaald. Bijvoorbeeld wanneer de maximale vergoeding is bereikt of er geen aanvullende verzekering is.
 • Wanneer ik verhinderd ben, meld ik mij tenminste 24 uur voor mijn afspraak af. De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. In het weekend kan ik mij afmelden via de mail info@debloei.nl en/of voicemail via telefoonnummer 06 37 33 70 62.
  Bij niet of te laat afmelden zal het consult in rekening gebracht worden.
 • Ik geef toestemming voor overleg met derden (huisarts, verwijzer en andere betrokken hulpverleners), indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is.
 • Ik geef toestemming voor het versturen van rapportages naar de huisarts, verwijzer en andere betrokken hulpverleners
 • Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden van De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin

  U bent te allen tijde bevoegd tot het intrekken van de verleende toestemming.